Praktische informatie regressietherapie / Tarief

Om je een beetje voor te kunnen bereiden op de regressietherapie en hypnotherapie die je kunt doen bij mij, Edward Hazebroek, is hier wat praktische informatie over de therapie. Ik beantwoord hieronder een aantal veelgestelde vragen:

Waar vindt de therapie plaats?

Ik heb een praktijkruimte bij TouchFit, paramedisch therapeutisch centrum aan de Hendrik Casimirstraat 151 te Vlaardingen.

Praktijk regressietherapie Vlaardingen

Edward Hazebroek Regressietherapie

Waar bestaat een sessie uit?

De eerste sessie bestaat meestal uit een uitgebreide intake, een gesprek van ongeveer 2 uur, waarin we jouw probleem onder de loep nemen. De ervaring leert dat de intake na afloop al heel veel inzicht zal geven in je probleem. Mogelijk maakt het al wat los in jou.

Vervolgsessies duren gemiddeld 2 uur. Je mag zelf kiezen of je tijdens de sessie ligt of zit.

Wat als ik op de dag van de afspraak besluit dat ik liever niet in trance of hypnose ga?

Heb je een afspraak gemaakt, maar voel je op de dag zelf meer de behoefte om te praten over je problemen? Dan geef je dit aan en werken we die dag niet met een trance of hypnose.

Wat als de gemaakte afspraak niet door kan gaan?

Neem dan zo snel mogelijk contact met mij op. Ik kan dan mogelijk nog iemand anders inplannen. Bel je mij uiterlijk 48 uur van tevoren, en zeg ik de afspraak kosteloos af. Bel je me korter dan 48 uur van tevoren dan breng ik 50% van de kosten van een sessie bij je in rekening.

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Het aantal sessies dat je nodig hebt om je probleem of problemen op te lossen is van tevoren moeilijk aan te geven. Maak je makkelijk contact met jouw onderbewuste herinneringen, dan heb je misschien wat minder sessies nodig dan een ander. Verder hangt het ook een beetje af van het soort probleem en van de complexiteit van jouw probleem. Voor een ‘eenvoudige’ angst of fobie zijn meestal 2 of 3 sessies, naast de intake, voldoende.
De frequentie van de sessies bepalen we in onderling overleg. Voor het eindresultaat maakt het niet uit of je één keer in de week komt of één keer in de maand. Een zielsregressie bestaat meestal uit 1 sessie van ongeveer 3 uur. De ervaring leert dat dit ruimschoots voldoende is om alle levensvragen beantwoord te krijgen.

Tarief regressietherapie, hypnotherapie of zielsregressie?

Per sessie € 120,- incl. BTW.
Zielsregressie van 3 tot maximaal 3,5 uur € 185,- incl. BTW

Sta je ergens ingeschreven als regressietherapeut en hypnotherapeut?

Ik ben eind 2013 afgestudeerd aan de SRN. Ik sta als regressietherapeut ingeschreven als beroepslid bij de NVRT, de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten. Deze beroepsvereniging bewaakt het vakbekwaamheidsniveau van haar leden. Leden zijn verplicht regelmatig na- en bijscholing te volgen en blijven zo op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vakgebied.

Praktijk TouchFit Vlaardingen

Praktijkruimte TouchFit Vlaardingen

Heb ik een verwijzing nodig van mijn huisarts?

Nee, dat is niet nodig. Mijn factuur kun je direct indienen bij jouw zorgverzekeraar, mits deze regressietherapie vergoedt.

Is er een Klachtenregeling?

Als professioneel regressie- en hypnotherapeut en lid van mijn beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit
van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat u tevreden bent over uw sessie(s). Een
enkele keer kan dat anders lopen. U kunt dan de volgende weg bewandelen:

a. In eerste instantie komt de klacht – mondeling of schriftelijk – bij de regressie- en hypnotherapeut
terecht. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in
een gesprek tussen therapeut en cliënt er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, dan kunt
u zich als cliënt wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze weg kan wel veel langer duren.

b. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de NVRT. Hij/ zij kiest
geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen
6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de
cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken.

c. Is de cliënt ontevreden met de onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de
Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit
is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden.
De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen.
Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak.
Deze is bindend en de cliënt heeft geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot
de zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed
is behandeld, dan kan de therapeut naar de rechter.

De beroepsorganisatie NVRT is aangesloten bij het Nibig, dat de klachtenprocedure uitvoert. Zie
https://nibig.nl/uploads/Klachtenregelement-NIBIG-Wkkgz.pdf