Praktische informatie / Tarief

Om je voor te kunnen bereiden op de regressietherapie en hypnotherapie die je kunt doen bij mij, Edward Hazebroek in Vlaardingen, is hier wat praktische informatie over de therapie. Hieronder beantwoord ik een aantal veel gestelde vragen:

Waar vindt de therapie plaats?

Mijn praktijkruimte bevindt zich aan de Stoomloggerweg 8 te Vlaardingen, vlakbij Rotterdam. Daarnaast kun je eventueel ook bij mij thuis terecht in Capelle aan den IJssel. Soms kan een sessie ook online worden gedaan.

profiel foto van Edward Hazebroek, regressie -en hypnotherapeutHoe verloopt een therapeutisch traject?

De eerste sessie bestaat meestal uit een uitgebreid gesprek van ongeveer 2 uur, waarin we jouw probleem onder de loep nemen. Deze sessie is zeer belangrijk en vormt de basis voor de rest van de therapie. Het kan voorkomen dat we al in de eerste sessie overgaan tot behandeling. Mijn ervaring leert dat deze gesprekssessie na afloop al heel veel inzicht zal geven in je probleem. Mogelijk maakt het ook al wat los in jou.

Vervolgsessies regressietherapie of hypnotherapie duren gemiddeld anderhalf tot 2 uur. Je mag zelf kiezen of je tijdens de sessie liever ligt of zit. In deze sessies werken we met trance.

Wat als ik op de dag van de afspraak besluit dat ik liever niet in trance of hypnose ga?

In regressietherapie of hypnotherapie is het gebruikelijk te werken met trance. Voel je een keer meer de behoefte om te praten over je problemen dan kan dat ook. Dan geef je dit aan en werken we die dag niet met een trance of hypnose.

Ik volg ook therapie bij een andere behandelaar. Kan dit gewoon doorgaan naast regressietherapie?

Ik ben geen medicus. Dus als jij afspraken hebt staan met andere therapeuten en behandelaars, laat deze a.j.b. gewoon doorgaan. Ben jij uitgevallen voor jouw werk en zie jij een bedrijfsarts? Vertel de bedrijfsarts dat jij therapie volgt bij mij. De bedrijfsarts kan met jouw toestemming contact met mij opnemen.

Wat als de gemaakte afspraak niet door kan gaan?

Neem dan zo snel mogelijk contact met mij op. Dan kan ik mogelijk nog iemand anders inplannen. Bel je mij uiterlijk 24 uur van tevoren, dan zeg ik de afspraak kosteloos af. Bel je mij korter dan 24 uur van tevoren dan breng ik 50% van de kosten van de sessie bij jou in rekening. Indien je de afspraak vergeet te annuleren en/of jij komt niet opdagen, dan zal ik de volledige kosten van de sessie factureren.

Heb jij een openstaande factuur en gaan wij elkaar opnieuw ontmoeten dan is dat geen probleem. Neem het openstaande bedrag dan contant mee of een bewijs van betaling. Ben jij dat dan vergeten dan gaat onze afspraak niet door en maken wij een nieuwe afspraak. Ik breng jou de vervallen afspraak dan wel in rekening.

Hoeveel sessies regressietherapie of hypnotherapie heb ik nodig?

Het aantal sessies dat je nodig hebt om je probleem of problemen op te lossen is van tevoren moeilijk aan te geven. Maak je makkelijk contact met jouw onderbewuste herinneringen, dan heb je misschien wat minder sessies nodig. Verder hangt het ook een beetje af van het soort probleem en van de complexiteit van jouw probleem. Het oplossen van een diepgeworteld probleem is vaak een proces. Toch is regressietherapie in vergelijking met de klassieke vormen van psychotherapie een zeer efficiente vorm van therapie. Ze gaat namelijk heel snel naar de kern van het probleem. Gemiddeld zijn in ongeveer 5 sessies de meeste kwalen te behandelen.
De frequentie van de sessies bepalen we in onderling overleg. Voor het eindresultaat maakt het niet uit of je één keer in de twee weken komt of één keer in de maand.

Hoe zit dat met een zielsregressie?

Een zielsregressie bestaat meestal uit 1 sessie van ongeveer 3,5 uur. Mocht jij nog geen ervaring hebben met hypnose of succesvolle regressiesessie dan plannen wij ter voorbereiding een regressiesessie in. Dat is nodig om de kans van slagen te vergroten. De ervaring leert dat 3,5 uur voor een zielsregressie ruimschoots voldoende is om alle levensvragen beantwoord te krijgen. In totaal reserveer ik 4 uur voor jouw sessie, zodat je nog even kunt napraten en bijkomen.

Tarief regressietherapie, hypnotherapie of zielsregressie?

Eerste sessie (werken zonder trance) van gemiddeld 1,5 tot 2 uur € 140,- incl. BTW
Per vervolgsessie regressietherapie of hypnotherapie van gemiddeld 1,5 tot 2 uur € 140,- incl. BTW
Hypnosesessie Stoppen met roken € 160,- incl. BTW
Zielsregressie van 3,5 tot maximaal 4 uur € 280,- incl. BTW

Bovenstaande tarieven gelden per 1 januari 2024. Betaling kan contant of via een betaalverzoek/tikkie.

Sta je ergens ingeschreven als regressietherapeut en hypnotherapeut?

Eind 2013 ben ik afgestudeerd aan de SRN. Als regressietherapeut sta ik ingeschreven als beroepslid bij de NVRT. Deze beroepsvereniging bewaakt het vakbekwaamheidsniveau van haar leden. Leden zijn verplicht regelmatig na- en bijscholing te volgen en blijven zo op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vakgebied van regressietherapie.

Praktijkruimte TouchFit Vlaardingen

Praktijkruimte Vlaardingen

Heb ik een verwijzing nodig van mijn huisarts?

Nee, dat is niet nodig. Mijn factuur kun je direct indienen bij jouw zorgverzekeraar, mits deze regressietherapie vergoedt.

 

Is er een Klachtenregeling?

Als professioneel regressietherapeut en hypnotherapeut en lid van mijn beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit
van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat u tevreden bent over uw sessie(s). Een
enkele keer kan dat anders lopen. U kunt dan de volgende weg bewandelen:

a. In eerste instantie komt de klacht – mondeling of schriftelijk – bij de regressie- en hypnotherapeut
terecht. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in
een gesprek tussen therapeut en cliënt er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, dan kunt
u zich als cliënt wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze weg kan wel veel langer duren.

b. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de NVRT. Hij/ zij kiest
geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen
6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de
cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken.

c. Is de cliënt ontevreden met de onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de
Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit
is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden.
De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen.
Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak.
Deze is bindend en de cliënt heeft geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot
de zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed
is behandeld, dan kan de therapeut naar de rechter.

Voor het inschakelen van de Klachtenfunctionaris kunt u contact opnemen via https://www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/. Deze Klachtenfunctionaris volgt de voor alle officiële zorgverleners geldende wetgeving in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz).

Waar wil je aan werken?

Enkele voorbeelden van angsten en fobieën waaraan in regressietherapie en hypnotherapie succesvol kan worden gewerkt:

 • Faalangst, onzekerheid
 • Bindingsangst, verlatingsangst
 • Sociale angst
 • Angst om alleen te zijn
 • Angst voor tandarts, ziekenhuizen
 • Straatvrees of pleinvrees
 • Bloosangst
 • Angst voor honden
 • Autorijangst
 • Vliegangst
 • Perfectionisme
 • Angst voor spreken in het openbaar
 • Conflicten, grenzen aangeven
 • Claustrofobie
 • Smetvrees
 • Hoogtevrees, watervrees
 • Angst om over te geven
 • Angst voor reizen met OV
 • Andere psychische problemen n.a.v. angst