Ons onderbewustzijn (en waarom hypnotherapie wél werkt…)

Soms krijg ik van cliënten de vraag hoe het komt dat zij met hypnotherapie zo snel resultaat boeken. Om dit te kunnen begrijpen moet je iets weten over het onderbewustzijn en wat hypnotherapie hiermee doet.

Veel therapieën zijn gericht op het bewustzijn van de cliënt. Er volgen sessies waarin de cliënt zijn of haar verhaal moet vertellen en uiteraard wordt er veel nagedacht en geanalyseerd. Heel mooi werk maar wanneer je last hebt van een angst, een fobie of een bepaalde dwangstoornis dan zal dit werk met het bewustzijn in de praktijk weinig resultaat opleveren.

Onbewust reageer je sneller

Angsten, gewoonten, verslavingen, dwangmatig gedrag evenals overtuigingen zitten opgeslagen in het onderbewustzijn. Wanneer jij een beer zou tegenkomen dan denk je niet eerst (bewust) ‘nu moet ik bang worden zodat ik ga vluchten’. Nee, je voelt gewoon angst en een drang om te vluchten en daar denk je verder niet over na. Omdat een angst een onbewuste reactie is, zit daar nu juist ook de oplossing.

In het geval van een angst stuurt je onderbewustzijn je lichamelijke reacties aan. Je hartslag en bloeddruk gaan omhoog en de bloedvaten naar je hart, spiergroepen en brein worden verwijd. Zodoende kun je in noodsituaties sneller reageren en handelen en heb je dus meer kans om te ontsnappen aan het gevaar. Het is geweldig hoe dit werkt, want als er echt gevaar dreigt dan kunnen we dit heel goed gebruiken. Maar het onderbewustzijn kan helaas geen verschil maken tussen reële angst en irreële angst. Dit kan daarom problemen opleveren in ons dagelijks leven.

In het geval van de angst voor beren zul je niet in therapie gaan. Je zult deze angst als reëel beschouwen en niet als een probleem.

Ons onderbewustzijn registreert alle waarnemingen

In je onderbewustzijn zijn alle ervaringen, gevoelens en emoties uit jouw leven opgeslagen. Zowel positief als negatief. Vergelijk het maar met de zwarte doos in een vliegtuig. Jouw onderbewustzijn registreert alles en het meeste zal diep worden opgeslagen voor eventueel later gebruik. Op die manier ben je niet continue bewust van alles wat je ooit hebt waargenomen. Zou je dat wel doen dan is de kans groot dat je al gauw knetter gek wordt van al jouw ervaringen.

Onbewuste koppelingen

Zo kun je soms een bepaalde geur ruiken en meteen weer terugdenken aan een bepaalde situatie. Je onderbewustzijn heeft de geur met de bijbehorende situatie ooit opgeslagen. Doordat je onderbewustzijn de geur weer herkent maakt het jou op dat moment weer bewust van de situatie van toen. Het kan ook zijn dat jouw onderbewustzijn een koppeling heeft gemaakt tussen een angst en een vrij onschuldige situatie zoals het binnenstappen van een lift. Dit komt omdat veel van deze koppelingen al gemaakt worden in onze vroege jeugd. Juist in die periode kunnen we veel dingen die we waarnemen nog niet goed plaatsen zodat er een kans bestaat dat we een angst koppelen aan een onschuldige situatie. Een heel ander voorbeeld is een rookverslaving. De lichamelijke en geestelijke behoefte om te roken zit ook in je onderbewustzijn verankerd. Onbewust heb je wellicht de koppeling gemaakt dat roken gezellig is, of dat je moet roken om door je vrienden geaccepteerd te worden.

Hypnose als oplossing

Het onderbewustzijn is de plek waar ongewenste gedragingen of verslavingen hun oorsprong vinden en een automatisme worden. Wanneer problemen in jouw onderbewustzijn ontstaan dan is dat dus ook de plek waar ze weer opgelost moeten worden. Via hypnose kun je in contact komen met jouw onderbewustzijn. Iets wat je bewust niet voor elkaar zult krijgen.
Je hoeft hiervoor overigens niet altijd terug te gaan (regressie) naar jouw verleden, maar vaak kun je het onderbewustzijn ook als het ware herprogrammeren. Hierdoor wordt de kwestie daar opgelost waar jij er bewust geen invloed op hebt en wordt jouw bewuste, door het uitblijven van lichamelijke reacties die door het onderbewuste aangestuurd worden, vanzelf overtuigd.